Đảng bộ Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Cập nhật ngày: 25/01/2022
Chiều ngày 24 tháng 01 năm 2022, Đảng bộ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

   Tham dự Hội nghị có đồng chí Hàng Thị Thu Nga - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố; PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên, cùng toàn thể Đảng viên của Đảng bộ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tham dự trực tiếp và trực tuyến.

   PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt Đảng ủy trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021. Theo đó, trong năm 2021 có 02 Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 01 Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; 06 Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 Chi bộ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ. Có 41 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 176 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 09 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Có 02 tập thể và 07 cá nhân được bình chọn, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” cấp Học viện; 02 tập thể và 02 cá nhân được khen thưởng cấp Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng. Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức sắp xếp bộ máy nhân sự theo Quy định số 09 của Ban Bí thư theo hướng tinh giản bộ máy, đến nay Học viện còn 9 đơn vị trực thuộc (giảm 7 đơn vị so với năm 2020), đã đổi tên 03 chi bộ; sáp nhập, kiện toàn, bổ sung nhân sự 04 chi bộ. Tính đến ngày 15/12/2021, Đảng bộ Học viện còn 12 chi bộ (giảm 06 chi bộ so với năm 2020). Thực hiện triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Trong năm 2021, Đảng ủy đã kết nạp được 15/11 đảng viên (đạt tỷ lệ 136%), vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã ban hành, triển khai thực hiện 12 kế hoạch, chương trình, quyết định về kiểm tra, giám sát năm 2021 với các nội dung: kiểm tra việc thực hiện thu, nộp và sử dụng đảng phí của Đảng ủy; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ; việc lãnh đạo, phân công phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng đối với 05 Chi bộ; kiểm tra việc thực hiện công vụ. Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Học viện tổ chức các hoạt động, hội thi, các phong trào thi đua… thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Tập trung tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác Văn phòng cấp ủy cơ sở, chấp hành chế độ thông tin báo cáo, hội họp và đóng đảng phí hàng quý đầy đủ theo quy định…

   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng Hàng Thị Thu Nga - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng biểu dương những kết quả Đảng bộ Học viện Cán bộ đạt được trong năm 2021 góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng. Qua đó, đồng chí Hàng Thị Thu Nga mong muốn đặt hàng cho Đảng bộ Học viện Cán bộ nghiên cứu các giải pháp để thực hiện chủ đề của Thành phố về mặt chính quyền và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Xây dựng Đảng bộ Học viện Cán bộ trở thành Đảng bộ “kiểu mẫu” về nghiên cứu lý luận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, có nhiều mô hình về: tăng cường sức chiến đấu Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện Chỉ thị 05; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh…

   Thay mặt Đảng ủy Học viện Cán bộ, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chúc mừng và biểu dương sự cố gắng của cấp ủy các chi bộ và toàn thể Đảng viên trong năm qua. Đặc biệt chúc mừng Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, quảng trị và 41 đảng viên đã được Đảng ủy đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Tấn Phát cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho Đảng bộ Học viện luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong năm 2022, Đảng bộ Học viện Cán bộ cần làm tốt hơn nữa những việc sau:

- Thứ nhất, tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Nghị quyết số 17-NQ/ĐU của Đảng ủy Học viện về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách ứng xử của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định 37-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm;

- Thứ hai, tập trung tăng cường công tác tổ chức, quản lý Đảng viên, triển khai công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2024;

- Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2022;

- Thứ tư, thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2022 của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy;

- Thứ năm, phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Chi Hội Nữ trí thức trong hoạt động dạy và học, trong giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, góp phần thực hiện mục tiêu chương trình giáo dục;

- Thứ sáu, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố, trọng tâm là chiêu sinh các lớp trung cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng, chương trình đào tạo đại học. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, thông tin, tư liệu và Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực…

   Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và nghiêm túc.

   Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố các danh hiệu và khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2021.

   Trước thềm xuân mới Nhâm Dần 2022, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát gửi lời chúc đến lãnh đạo Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng, toàn thể Đảng viên, viên chức, người lao động và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, may mắn, thành công và hạnh phúc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Hàng Thị Thu Nga - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện báo cáo công tác kiểm tra, giám sát

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Hàng Thị Thu Nga trao giấy khen cho Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị đã đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Tấn Phát trao giấy khen cho các cá nhân

Đồng chí Nguyễn Văn Y trao giấy khen cho các cá nhân

Đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang trao giấy khen cho 02 tập thể điển hình “Dân vận khéo”

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in