Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 16

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 16

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 16 -
 

Thư chúc mừng 

 TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 

Nguyễn Thành Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
Đỗ Thông 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - điều quan trọng nhất là làm theo gương Bác 

 

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

Trương Thị Hiền - Xây dựng, phát triển đội ngũ tri thức Bến Tre giai đoạn 2010 - 2020, giải pháp thực hiện
Nguyễn Đăng Thành - 
Đổi mới cơ chế, chính sách ưu tiên trong đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa  

 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

 

Nguyễn Việt Nga - Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở Tây Nguyên
Trương Văn Chung - 
Những đặc điểm tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh
Hà Thúc Minh - 
Nhà nước pháp trị và xã hội công dân thời WTO
Nguyễn Trí Dũng - 
Một số vấn đề cần giải quyết sau khi thu hồi đất của nông dân ở các vùng ven đô thị trong quá trình đô thị hóa
Nguyễn Viết Thụy - 
Một số ý kiến góp phần nâng cao nhận thức môn học Xây dựng Đảng của Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Ngọ Văn Nhân - 
Vận dụng phương pháp xã hội học vào việc nghiên cứu tội phạm ẩn dấu
Xuân Miễn - 
Nhạc sỹ Hoàng Vân với bài ca Người Giáo viên nhân dân
Đỗ Quốc Bình - 
Các giải pháp cần thực hiện để chặn đà suy thoái kinh tế Việt Nam trước tác động của khủng hoảng toàn cầu  

 

THÔNG TIN KINH TẾ – KHOA HỌC – VĂN HÓA

 

Nguyễn Chí Hùng - Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009
NT. - 
Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh thăm và tặng quà cho giáo viên huyện Củ Chi
Phương Mai - 
Tổng mục lục Tạp chí Phát triển Nhân lực năm 2009 

 

TRANG XUÂN

Trương Ngọc - Chuyện phiếm: Oai hùm ... ai mượn
Tư Quéo - 
Chuyện vui: Hổ trảo trấn sơn lâm
Trương Ngọc - 
Chùm tranh vui
Trương Ngọc - 
Thơ vui: Lời con Hổ trong nồi "cao hổ lốn"
Cô tám ta 
Thơ vui: Vè ... cử kiêng ngày Tết

Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Phát triển Nhân lực

Bản in