Hà Thị Liên

Cập nhật ngày: 29/10/2021


ThS. Hà Thị Liên
GIẢNG VIÊN
Email: h.tlien@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
1. Chủ trì biên soạn Tập bài giảng về quản lý nhà nước về văn hoá, giáo dục, y tế, Học viện Cán bộ.
2. Chủ trì biên soạn Tập bài giảng Tổ chức sự kiện, Học viện Cán bộ.
3. Thành viên biên soạn Tập bài giảng Lý luận quản lý hành chính nhà nước, Học viện Cán bộ.
4. Thành viên biên soạn Tập bài giảng Kỹ thuật soạn thảo văn bản, Học viện Cán bộ.
5. Thành viên biên soạn Tập bài giảng QLNN về dịch vụ công, Học viện Cán bộ.
6. Thành viên biên soạn Tập bài giảng QLNN về an sinh xã hội, Học viện Cán bộ.
7. Thành viên biên soạn Tập bài giảng QLNN về Hộ tịch và Lý lịch tư pháp, Học viện Cán bộ.
8. Thành viên biên soạn Tập bài giảng QLNN về môi trường, Học viện Cán bộ.
9. Thành viên biên soạn Tập bài giảng Điều hành công sở, Học viện Cán bộ.
10. Thành viên biên soạn Quản lý nguồn nhân lực, Học viện Cán bộ.
11. Thành viên biên soạn Quản trị doanh nghiệp, Học viện Cán bộ.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. 2004-2006: Tham gia đề tài cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng các giải pháp cải thiện môi trường và điều kiện làm việc ở một số làng nghề nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động.
2. 2005-2007: Tham gia đề tài cấp Bộ Nghiên cứu đề xuất các cơ sở khoa học để xây dựng một số bộ qui tắc ứng xử trong các Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội cho một số loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm nâng cao lợi ích cho người lao động và phát triển bền vững doanh nghiệp.
3. 2013-2015: Tham gia đề tài cấp Bộ Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và xây dựng mô hình cơ sở văn hóa an toàn trong sản xuất ở Việt Nam.
4. 2016-2017: Tham gia đề tài cấp Bộ Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp tích hợp chiếu sáng vùng làm việc với chiếu sáng sự cố sử dụng nguồn sáng LED.
5. 2017: Tham gia đề tài cấp cơ sở Kỹ năng giao tiếp hành chính với công dân của đội ngũ công chức tại Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận Bình Thạnh.
6. 2018: Tham gia đề tài cấp cơ sở Xây dựng Đề án mở Chương trình đào tạo bậc thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các bài viết cho tạp chí
Bài viết Thực trạng Môi trường lao động của ngành nhuộm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, 2009, Tạp chí hoạt động khoa học và công nghệ An toàn – sức khỏe & môi trường lao động.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết Một số tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và định hướng hoàn thiện chính sách pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất, 2017, Toạ đàm Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Nhà bè, Thành phố Hồ Chí Minh”, Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh.
2. Bài viết Một số vấn đề về nguồn học liệu phục vụ sinh viên trong học tập, nghiên cứu tại Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh, 2017, Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”.
3. Bài viết Các yếu tố gây ô nhiễm môi trường và một số giải pháp bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 2017, Hội thảo khoa học "Bảo đảm trật tự an toàn xã hội đô thị hướng đến thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt", Viện nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh.
4. Bài viết Một số giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dân, 2018, Hội thảo quốc tế “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế”, Học viện Hành chính quốc gia.
5. Bài viết Phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường hướng đến phát triển đô thị bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh, 2018, Hội thảo khoa học “Quản lý xã hội hướng đến phát triển đô thị bền vững", Viện nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
6. Bài viết Một số giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại TP Hồ Chí Minh, 2019, Hội thảo: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại TP Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn (Học viện CBTPHCM - trường Chính trị Viêng chăn).
7. Bài viết Core-value of urbanization in the condition of building up to the smart city has the good quality of life for citizens. The case study of Hochiminh city, Vietnam, 2019, The 15th Asian Urbanization Conference: "Urban futures: Critical transformations in ASEAN Cities".
8. Bài viết Innovate the undergraduate education to meet the job requirement for students in the proccess of moving job structure under the industry revolution 4.0, 2020, Hội thảo KH quốc tế "Giáo dục đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0".
9. Bài viết Chính sách tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trước tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế Việt Nam, 2020, Hội thảo Quốc gia: Chính sách vượt qua tác động của covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế. NXB: đại học Kinh tế Quốc Dân.
10. Bài viết Quản lý, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải hướng tới quá trình xây dựng thành phố thông minh - từ thực tiễn TP. HCM, 2020, Hội thảo Quốc tế: Thành phố thông minh nhìn từ góc độ kinh tế - xã hội thực tiễn châu Âu và Việt Nam.
11. Bài viết Một số giải pháp góp phần giữ vững vai trò đầu tàu của TP Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 2020, Hội thảo khoa học "Vai trò của TP Hồ Chí Minh trong Phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam", NXB Lý luận chính trị.
12. Bài viết Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, 2020, Toạ đàm khoa học, Học viện Cán bộ TPHCM.
13. Bài viết Các yếu tố tác động đến văn hoá ứng xử của cán bộ, công chức trong hoạt động tiếp công dân, 2021, Hội thảo khoa học “Hoạt động tiếp công dân – Từ lý luận đến thực tiễn” – Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh.

Thành tích đã đạt được
- Lao động tiên tiến từ năm 2002 đến năm 2020
- Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2018-2019, 2019-2020
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Cán bộ về việc đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2019 của Thành ủy và kỳ thi tuyển công chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hành chính Thành phố năm 2019 (Quyết định số 49/QĐ-HVCB ngày 10/01/2020).
- Giấy khen của BCH Đảng bộ Học viện Cán bộ về việc đã thực hiện tốt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Bản in