Học viện Cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến góp ý Dự thảo bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cập nhật ngày: 22/10/2021
Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2021, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự Hội nghị góp ý Dự thảo bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

   Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị; đại diện lãnh đạo các Vụ, Viện, Ban Thanh tra trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

   Tại điểm cầu Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tham dự có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ; TS. Phạm Ngọc Lợi - Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo; TS. Bùi Ngọc Hiền - Trưởng Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu.

   Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho sự nghiệp phát triển đất nước. Do đó, việc ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm chuẩn hóa hoạt động quản lý đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, đồng thời nâng cao chất lượng giảng viên, nghiên cứu khoa học tại các trường chính trị…

   Tại điểm cầu Học viện Cán bộ, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát đã phát biểu và thống nhất với việc ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới để phù hợp với chương trình đào tạo bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị mới hiện nay. Bên cạnh đó, Học viện Cán bộ đã đóng góp các ý kiến về việc cấp giấy chứng nhận trong khi chờ cấp bằng tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, điều kiện viết khóa luận nghiệp, việc tổ chức quản lý lớp, các thủ tục hành chính liên quan đến học viên; tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên, giảng viên tập sự, trợ giảng, xác định cụ thể định mức giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong năm của giảng viên…

   Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các trường, PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm thay mặt Ban tổ chức Hội nghị cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp từ các trường để hoàn thiện và sớm ban hành chính thức bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   Hội nghị diễn ra nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tham dự
và phát biểu ý kiến

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in