Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh - đợt 4

Cập nhật ngày: 07/09/2022
Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/HVCB ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Học viện Cán bộ Thành phố về triển khai biên soạn và xác lập bản quyền tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh, sáng ngày 06 tháng 9 năm 2022, Học viện Cán bộ tổ chức 03 Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh (Hội đồng số 9, 10 và 11).

   Hội đồng 9 thẩm định Chuyên đề 01, 02, 04, 07 phần Kiến thức chung. Hội đồng thẩm định gồm có: TS. Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện - Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên phản biện 1; TS. Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên phản biện 2; TS. Phan Hải Hồ, Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật - Ủy viên và TS. Lê Thị Hồng Hà, Trưởng khoa Lý luận cơ sở - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

   Hội đồng 10 thẩm định Chuyên đề 23, 24, 25, 26, 27 phần Kiến thức chung. Hội đồng thẩm định các chuyên đề trên gồm có: TS. Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện - Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Lê Minh Đức, Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Uỷ viên phản biện 1; TS. Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên phản biện 2; TS. Phan Hải Hồ, Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật - Ủy viên và TS. Lê Bí Bo, Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ, Học viện Cán bộ - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

   Hội đồng 11 thẩm định Chuyên đề 01, 06, 19 phần Nghiệp vụ và kỹ năng và Chuyên đề 20 phần Kiến thức chung. Hội đồng thẩm định các chuyên đề trên gồm có: TS. Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện - Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Phạm Phương Thảo, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Uỷ viên phản biện 1; TS. Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn Đại học An ninh nhân dân - Ủy viên phản biện 2; TS. Phan Hải Hồ, Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật - Ủy viên và TS. Phạm Ngọc Lợi, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Học viện Cán bộ - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

   Các hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý quan trọng về nội dung và thể thức của từng tài liệu, từ đó giúp các tác giả bổ sung, hoàn chỉnh tài liệu bồi dưỡng.

Một số hình ảnh tại buổi thẩm định chuyên đề:

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Trung Trực

.

Bản in
Các bài viết khác