Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Công tác tôn giáo của hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020"

Cập nhật ngày: 07/12/2021
Lúc 17 giờ, ngày 06 tháng 12 năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Công tác tôn giáo của hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020” do TS. Bùi Thị Ngọc Trang làm Chủ nhiệm và Thầy Cô cộng tác viên cùng tham gia. Buổi nghiệm thu được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

   Hội đồng nghiệm thu có PGS.TS. Lê Văn Lợi - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng; phản biện có PGS.TS. Phan An - Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, TS. Hoàng Mạnh Tưởng - Học viện Chính trị Khu vực II; ủy viên có TS. Trần Văn Huấn - Học viện Chính trị Khu vực II, TS. Trần Tuấn Duy - Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên kiêm thư ký.

   TS. Bùi Thị Ngọc Trang đại diện nhóm tác giả nghiên cứu đề tài trình bày kết quả nghiên cứu. Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng công tác tôn giáo của hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, các kết quả đạt được cùng những hạn chế, khó khăn và phân tích các nguyên nhân của nó. Đồng thời, nghiên cứu kinh nghiệm của một số địa phương khác trong thực hiện công tác tôn giáo. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp; các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo của hệ thống chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh.

   Chủ tịch và các thành viên Hội đồng ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được và sự nỗ lực hoàn thành của chủ nhiệm cùng nhóm nghiên cứu. Hội đồng đã thông qua đề tài với kết quả ddatj 92/100 điểm.

   Hội đồng kết thúc lúc 19h15 cùng ngày.

Hội đồng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

TS. Bùi Thị Ngọc Trang đại diện nhóm tác giả trình bày kết quả nghiên cứu

Chủ nhiệm và các thành viên nhóm nghiên cứu chụp hình lưu niệm với thành viên Hội đồng

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác