Hội nghị cán bộ viên chức năm 2015

Cập nhật ngày: 06/10/2020
Sáng ngày 09 tháng 02 năm 2015 Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2015.

Đến dự Hội nghị có đ/c Ngô Thúy Ngọc – Ủy viên thường vụ, Chủ nghiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh; đ/c Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố; PGS.TS Nguyễn Văn Trình – Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Văn Nhứt – Phó Bí thư Đảng ủy cùng toàn thể giảng viên, cán bộ, viên chức Học viện.

Đ/c Nguyễn Thanh Hồng – Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Chủ tịch Công đoàn báo cáo thực hiện cam kết trách nhiệm năm 2014, Dự thảo cam kết trách nhiệm năm 2015 và báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2014, đ/c Nguyễn Thị Vân – Thay mặt Ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2014, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Điền - Kế toán trưởng báo cáo tình hình tài chính cơ quan năm 2014, kế hoạch tài chính năm 2015 và báo cáo tình hình thu chi Quỹ xã hội năm 2014. 

Sau đó Hội nghị đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự thảo Cam kết trách nhiệm năm 2015.
Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố thay mặt Ban Chấp hành Công Đoàn viên chức Thành phố đã phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
  Đ/c PGS.TS Nguyễn Văn Trình – Giám đốc Học viện Cán bộ phát động phong trào thi đua và cam kết trách nhiệm năm 2014, đại diện các đơn vị đã đăng ký thi đua tại Hội nghị.
  Đ/c Nguyễn Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị thay mặt Ban Thi đua khen thưởng nhà trường công bố Quyết đinh khen thưởng các cấp.
  Đ/c Nguyễn Thanh Hồng thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Hội nghị. 
  Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Bản in