Hội nghị tuyên dương gương điển hình "Dân vận khéo" năm 2022

Cập nhật ngày: 03/10/2022
Sáng ngày 03/10/2022, Đảng ủy Học viện Cán bộ tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2022.

   Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Đảng ủy Học viện Cán bộ Thành phố về triển khai công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Qua một năm triển khai thực hiện, mỗi đảng viên, viên chức nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận và tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào, nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo có sức lan tỏa mạnh mẽ.

   Nhằm ghi nhận, động viên phong trào thi đua Dân vận khéo tại Đảng bộ Học viện Cán bộ, Đảng ủy Học viện đã trao tặng giấy khen cho 02 tập thể là Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị và Chi bộ khoa Luật (nay là Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật) và 14 cá nhân đã thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao giấy khen cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022

PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao giấy khen cho 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022

Tin, ảnh: Thanh Tiên

.

Bản in