Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) Quận 1

Cập nhật ngày: 01/11/2022
Nhằm kịp thời cung cấp những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý (đối tượng 4) nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị, sáng ngày 31 tháng 10 năm 2022, tại Trung tâm Chính trị Quận 1, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Quận 1.

   Tham dự Lễ khai giảng có TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1; giảng viên tham gia giảng dạy và 112 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các đơn vị tham gia lớp học. Lớp học 02 ngày từ ngày 31/10/2022 tại Trung tâm Chính trị Quận 1.

   Sau Lễ khai giảng, lớp học chuyên đề “Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” do TS. Lê Thị Hồng Hà - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố trình bày.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

Toàn cảnh Lễ khai giảng

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng

Đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị Quận 1 phát biểu tại Lễ khai giảng

Đại diện học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức lớp học

TS. Lê Thị Hồng Hà – Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ, trình bày chuyên đề đầu tiên

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Hoàng Nhân

 

Bản in
Các bài viết khác