Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) Quận 11

Cập nhật ngày: 14/11/2022
Nhằm kịp thời cung cấp những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý (đối tượng 4) nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị, ngày 08 tháng 11 năm 2022, tại Trung tâm Chính trị Quận 11, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Quận 11.

Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11; ThS. Phạm Truyền Thống - Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Học viện Cán bộ và các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các đơn vị tham gia lớp học. Lớp học 04 ngày từ ngày 08/11/2022 tại Trung tâm Chính trị Quận 11.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 phát biểu tại Lễ khai giảng

ThS. Phạm Truyền Thống công bố các quyết định liên quan đến lớp học

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: TTCT Quận 11

Bản in
Các bài viết khác