Khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Cập nhật ngày: 28/06/2022
Sáng ngày 28/6/2022, Học viện Cán bộ khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Lớp học diễn ra từ ngày 28/6/2022 đến 02/7/2022, bao gồm 09 chuyên đề do các báo cáo viên thuộc Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình bày.

Chuyên đề 1: Một số nội dung trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay
Chuyên đề 2: Những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
Chuyên đề 3: Thi hành kỷ luật trong Đảng
Chuyên đề 4: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (thẩm tra, xác minh và quy trình thực hiện)
Chuyên đề 5: Công tác giám sát trong Đảng
Chuyên đề 6: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
Chuyên đề 7: Kiểm tra tài chính Đảng
Chuyên đề 8: Giải quyết tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên
Chuyên đề 9: Nghe báo cáo thực tiễn và trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.


Sáng ngày 28/6/2022, lớp bắt đầu học Chuyên đề 1 do đồng chí Lê Thị Hờ Rin - Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy báo cáo.


Đồng chí Lê Thị Hờ Rin - Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
báo cáo Chuyên đề 1


Các học viên lắng nghe báo cáo viên trình bày


Tin, ảnh: Thanh Tiên

Bản in
Các bài viết khác