Khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Cập nhật ngày: 14/10/2022
Sáng ngày 13/10/2022, Học viện Cán bộ khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng (đợt 2).

   Tham dự lễ khai giảng có ThS. Phạm Trí Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ; đồng chí Võ Minh Phương - Phó trưởng Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Thành ủy; cùng toàn thể học viên tham gia lớp học.

   Lớp học trong 01 ngày 13/10/2022 với Chuyên đề “Công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng” do đồng chí Võ Minh Phương trình bày.

ThS. Phạm Trí Cường công bố các quyết định liên quan đến lớp học

Đồng chí Võ Minh Phương - Phó trưởng Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Thành ủy báo cáo chuyên đề tại lớp học

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Trung Trực

.

Bản in
Các bài viết khác