Nghiệm thu trực tuyến đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên "Nhận thức về khởi nghiệp của sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh"

Cập nhật ngày: 13/07/2021
Chiều ngày 12 tháng 7 năm 2021, Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu trực tuyến đề tài nghiên cứu khoa học "Nhận thức về khởi nghiệp của sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh" do sinh viên Trịnh Yến Vy làm Chủ nhiệm đề tài.

   Tham dự có TS.Trần Thị Hà Vân – Trưởng khoa Khoa Xây dựng Đảng, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Đinh Phương Duy – Giảng viên cao cấp Khoa Xây dựng Đảng, Ủy viên phản biện 1; ThS. Hà Trung Thành – Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Đảng, Ủy viên phản biện 2; TS. Bùi Ngọc Hiền – Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu, Ủy viên; TS. Nguyễn Thị Toàn Thắng – Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Ủy viên kiêm thư ký.

   Báo cáo nghiên cứu đề tài có góc nhìn toàn diện về nhận thức khởi nghiệp của sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, qua đó góp phần làm sáng tỏ hiện tượng xã hội này trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu đề tài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận thức khởi nghiệp trong sinh viên và sự cần thiết của việc lồng ghép kiến thức khởi nghiệp vào chương trình đào tạo của sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

   Tại buổi làm việc, các thành viên hội đồng đã bày tỏ sự quan tâm và ghi nhận sự nỗ lực của Nhóm nghiên cứu; góp ý, chỉ ra những điểm cần tiếp tục hoàn thiện của đề tài để công trình nghiên cứu này là tài liệu tham khảo có tính khoa học và khả thi.

   Bảo vệ diễn ra nghiêm túc và hiệu quả, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và đánh giá xếp loại Tốt.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Một vài hình ảnh trong buổi bảo vệ

Tin, ảnh: Nguyễn Thành Lân

Bản in
Các bài viết khác