Nguyễn Hữu Sơn

Cập nhật ngày: 04/11/2021


TS. Nguyễn Hữu Sơn
GIẢNG VIÊN
Email: n.hson@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Tìm hiểu về nghề hướng dẫn viên Du lịch, (2011), Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn – (ISSN 1859-3208)
2. Đào tạo giáo viên môn Giáo dục công dân đáp ứng nhu cầu của xã hội, (2011), Tạp chí Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo - (ISSN 0866 – 7476).
3. Nguồn nhân lực cho việc phát triển du lịch tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, (2012), Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, số 08 (ISSN 1859 – 3208)
4. Huỳnh Thúc Kháng và những chuyển biến trong tư tưởng chính trị,, (2014), Tạp chí Khoa học xã hội TP.HCM, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ - (ISSN 1859-0136)
5. Những tiền đề tư tưởng hình thành tư tưởng chính trị của Huỳnh Thúc Kháng,, (2015), Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ - (ISSN 1859-0136)
6. Tư tưởng chính trị của Huỳnh Thúc Kháng, (2015), Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, Học viện Khoa học xã hội - (ISSN 0866-756X)
7. Tư tưởng của Huỳnh Thúc Kháng về đổi mới giáo dục ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, (2016), Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn - (ISSN 1859– 3208)
8. Phát triển kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (viết chung), (2021), Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương – (ISSN 0866-7756)

Các thành tích đạt được
- Giảng viên dạy Giỏi cấp Học viện năm 2019, 2020.

Bản in