Nguyễn Thị Hồng Mơ

Cập nhật ngày: 29/10/2021


ThS. Nguyễn Thị Hồng Mơ
GIẢNG VIÊN
Email: n.thmo@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. 2016: Thành viên đề tài cấp Học viện Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận Bình Thạnh thực trạng và giải pháp
2. 2021: Thành viên đề tài cấp Học viện Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết “Bạo lực học đường-Thực trạng và giải pháp từ gia đình”, 2015, Hội thảo “Tội phạm vị thành niên và vấn đề bạo lực học đường - Thực trạng và giải pháp” do Viện Nghiên cứu phát triển bồi dưỡng tài năng trẻ, Trung tâm đào tạo tài năng trẻ châu Á - Thái Bình Dương, Trung tâm dạy nghề Q.1, TP.HCM tổ chức.
2. Bài viết "Nhất thể hóa các chức danh - giải pháp thực hiện nhiệm vụ "xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam", 2016, Hội thảo "Quán triệt, vận dụng Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở Học viện Chính trị khu vực II".
3. Bài viết "Nâng cao tính minh bạch trong xây dựng môi trường kinh doanh-giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI cho TPHCM", 2016, Hội thảo "Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của TPHCM".
4. Bài viết "Cơ sở lý luận về công tác đánh giá cán bộ, viên chức trong quản lý đơn vị sự nghiệp công lập", 2016, Đề tài khoa học cấp cơ sở.
5. Bài viết "Thực trạng và giải pháp về xây dựng và quản lý nhà văn hóa – khu thể thao ấp", 2017, Đề tài khoa học cấp cơ sở.
6. Bài viết "Vai trò người phụ nữ trong gia đình và giải pháp góp phần bình đẳng giới ở Việt Nam", 2017, Đề tài khoa học cấp cơ sở.
7. Bài viết "Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng học tập các môn học pháp luật của sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM", 2017, Đề tài khoa học cấp cơ sở.
8. Bài viết "Thực trạng kỹ năng giao tiếp giữa cán bộ, công chức phường tại quận Bình Thạnh TPHCM", 2017, Đề tài khoa học cấp cơ sở.
9. Bài viết "Một số bất cập và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong đào tạo hệ cử nhân của Học viện Cán bộ TPHCM", 2018, Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo đại học" tại Học viện Cán bộ TPHCM
10. Bài viết "Một số phương pháp học tập hiệu quả ngành Quản lý nhà nước", 2018, Tọa đàm khoa học cho sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM
11. Bài viết: "Một số dự báo và yêu cầu đặt ra đối với hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo chương trình 1956 tại Học viện Cán bộ TPHCM từ nay đến năm 2020", 2019.
12. Bài viết: "Cơ sở pháp lý của công tác quản lý sinh viên", 2019, Đề tài khoa học cấp cơ sở.
13. Đổi mới chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính dựa trên năng lực cán bộ,công chức, viên chức, 2020, Hội thảo "Các nhân tố tác động đến kết quả học tập của học viên các lớp TCLLCT-HC"-Trường chính trị tỉnh Bình Dương.
14. Chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Umea, Thụy Điển và kinh nghiệm cho Việt Nam, 2020, Hội thảo "Kinh tế tuần hoàn-xu hướng phát triển bền vững" Học viện Chính trị Quốc gia khu vực 2.
15. Đánh giá quá trình xây dựng thành phố thông minh Songdo, Hàn Quốc và một số khuyến nghị cho Việt Nam, 2020, Hội thảo "Xây dựng chính quyền đô thị - lý luận và thực tiễn"- Học viện Cán bộ TPHCM,Trường chính trị tỉnh Bình Phước, Đại học Sài Gòn.
16. Quản trị đô thị để nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị trong bối cảnh tòa cầu hóa, 2020, Hội thảo "Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của TPHCM trong điều kiện mới" - Tạp chí Cộng sản, Học viện Cán bộ TPHCM
17. Đánh giá những kết quả đã đạt được của chính phủ trong tổ chức thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, 2020, Hội thảo "Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020: thực trạng và định hướng đến năm 2030"-Học viện Hành chính Quốc gia, phân viện TPHCM.

Thành tích đã đạt được
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Cán bộ về việc đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2019 của Thành ủy và kỳ thi tuyển công chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hành chính Thành phố năm 2019 (Quyết định số 49/QĐ-HVCB ngày 10/01/2020).
- Danh hiệu ""Lao động tiên tiến"" năm học 2015-2016
- Danh hiệu ""Lao động tiên tiến"" năm học 2016-2017
- Danh hiệu ""Lao động tiên tiến"" năm học 2017-2018
- Danh hiệu ""Lao động tiên tiến"" năm học 2018-2019
- Danh hiệu ""Lao động tiên tiến"" năm học 2019-2020

Bản in