Nguyễn Thị Kim Liên

Cập nhật ngày: 01/11/2021

ThS. Nguyễn Thị Kim Liên
PHÓ TRƯỞNG KHOA
Email: n.tklien@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn TPHCM hiện nay”, (2012), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm
2. “Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay qua khảo sát thực tiễn tại huyện Củ Chi”, (2016), Cấp cơ sở, Thành viên
3. “Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030”, (2019), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm
4. “Giải pháp hạn chế thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TPHCM khi áp dụng hiệp ước vốn Basel II”, (2020), Cấp cơ sở, Thành viên

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. “Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh từ kinh nghiệm Nhật Bản, Hoa Kỳ và Thái Lan”, (2020), Tạp chí Khoa học Chính trị, Học viện Chính trị khu vực II, số 8.
2. “Phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh”, (2020), Tạp chí Cộng sản

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. “Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động của cán bộ công chức - một số kiến nghị đối với Thành phố Hồ Chí Minh”, (2019), Hội thảo khoa học quốc tế “Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại TP. Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng chăn”
2. “Công tác tạo nguồn cán bộ trẻ - nhìn từ kinh nghiệm Thành phồ Hồ Chí Minh”, (2020), Hội thảo khoa học cấp Tỉnh “Công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
3. “Nghiên cứu thực tế góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên trường chính trị”, (2020), Hội thảo: “Nghiên cứu thực tế của giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” của Tỉnh Đồng Tháp
4. “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã nông nghiệp – vận dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh”, (2020), Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” của Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Cán bộ

Thành tích đã đạt được
- Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2018-2019, 2019-2020
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
- Danh hiệu “Gương điển hình tiên tiến cấp Học viện giai đoạn 2015-2020”
- Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố về việc “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục 2017-2018, 2018-2019 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố”.

Bản in