Nguyễn Thị Minh Ngân

Cập nhật ngày: 01/11/2021


ThS. Nguyễn Thị Minh Ngân
Phó Trưởng phòng phụ trách Công tác sinh viên
Email: n.tmngan@hcmca.edu.vn

Thành tích đã đạt được
   Đạt danh hiệu lao động tiên tiến hằng năm

Bản in