Thông tin về việc bổ nhiệm cán bộ

Cập nhật ngày: 06/10/2020
Thực hiện Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Bổ nhiệm cán bộ, công chức. Ngày 19/10/2009 tại Ủy ban Nhân dân TP. HCM, đồng chí Nguyễn Thành Tài – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân TP. HCM đã trao Quyết định Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ cho đồng chí Trần Văn Khánh – Tiến sĩ Triết học, Thường vụ Đảng ủy, nguyên Trưởng Khoa Lý luận Mác- Lênin Trường Cán bộ.

Đ/c Nguyễn Thành Tài trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng
cho Đ/c Trần Văn Khánh (bìa phải)

Trong không khí trang trọng và thân mật, đồng chí Nguyễn Thành Tài đã chúc mừng Tân Phó Hiệu trưởng; đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Đảng và Thành phố giao phó cho Trường Cán bộ như công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức cho Thành phố… đáp ứng tình hình mới; công tác xây dựng Trường mới theo Đề án đã được Thành phố phê chuẩn, công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên – nhân viên nhà trường hướng tới mục tiêu phấn đấu trở thành Trường Đại học Chính trị - Hành chính…. Xúc động và chân thành, đồng chí Trần Văn Khánh hứa quyết tâm cùng đội ngũ cán bộ - giảng viên – nhân viên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kiên định lý tưởng – như truyền thống vốn có của nhà trường.

Buổi lễ đã khép lại trong bầu không khí nghiêm trang, cởi mở, hứa hẹn một chặng đường đi tới nhiều thử thách nhưng cũng đầy hy vọng của Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Xin chúc mừng Tân Phó Hiệu trưởng !

Bản in