Ngô Thị Thu Hiền

Cập nhật ngày: 25/10/2021ThS. Ngô Thị Thu Hiền
Giảng viên Tiếng Anh
Email: n.tthien@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý Hành Chính. (2016). Thành viên đề tài khoa học cấp cơ sở.
2. Các loại hình cảm xúc trải nghiệm ở nơi làm việc của người lao động Học viện Cán bộ TPHCM. (2017). Thành viên đề tài khoa học cấp cơ sở.
3. Xây dựng lối sống văn hóa của nông dân ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh dưới ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa. (2019). Kỷ yếu hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở.
4. Tiếng Anh chuyên ngành Luật. (2020). Biên soạn tài liệu học tập, Học viện Cán bộ thành phố.
5. Sự hài lòng của viên chức, người lao động với Học Viện Cán Bộ thành phố Hồ Chí Minh. (2020). Thành viên đề tài khoa học.
6. Một số nghiên cứu về hoạt động giao tiếp giữa cán bộ, công chức với người dân trên thế giới và Việt Nam. (2021). Kỷ yếu hội thảo đề tài khoa học cấp Học viện.
7. Kỹ năng giao tiếp với người dân của cán bộ làm công tác tiếp công dân tại cơ quan, đơn vị hành chính trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh – góc độ so sánh. (2021) (Đồng tác giả). Kỷ yếu hội thảo đề tài khoa học cấp Học viện.

Thành tích đã đạt được
- Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm 2014, 2015, 2017
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014, 2017
- Giấy khen của Ban tuyên giáo Thành uỷ TPHCM đã có “Thành tích thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

Bản in