Ngô Văn Huấn

Cập nhật ngày: 25/10/2021ThS. Ngô Văn Huấn
Giảng viên Bộ môn Cơ bản 
Email: n.vhuan@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Đánh giá chính sách bảo trợ xã hội cho người cao tuổi dân tộc thiểu số Chu Ru tại Lâm Đồng. (2008). Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở.
2. Thực hiện chính sách xã hội cho công nhân tại các công ty cổ phần Lâm Đồng (nghiên cứu trường hợp Công ty cổ phần may Đà Lạt). (2009). Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở.
3. Thực trạng đời sống kinh tế - xã hội của người dân di cư ở Lâm Đồng. (2011). Thành viên đề tài khoa học cấp cơ sở.
4. Mong muốn giới tính con cái của người dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (2012). Thành viên đề tài khoa học cấp cơ sở.
5. Tôn giáo, tín ngưỡng người Cơ Ho ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng: Thực trạng, mối quan hệ và những vấn đề đặt ra. (2013). Thành viên đề tài khoa học cấp cơ sở.
6. Một số đặc điểm trong đời sống hộ gia đình quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay qua một cuộc khảo sát định lượng. (2013). Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội.
7. Thực trạng đời sống hộ gia đình ở Thành phố Đà Lạt hiện nay, qua một cuộc khảo sát định lượng. (2014). Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở.
8. Cảm nhận của người dân thành phố Đà Lạt về sự thay đổi đời sống gia đình qua một cuộc khảo sát định lượng. (2014). Tạp chí Khoa học, số 9, năm 2014, trường đại học Đà Lạt.
9. Thực trạng kinh tế, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Cơ Ho tại Lâm Đồng và những giải pháp phát triển bền vững. (2016-2017). Thành viên đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ.
10. Giải quyết mâu thuẫn vợ chồng ở dân tộc Cơ Ho hiện nay (nghiên cứu trường hợp xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). (2018.) Tạp chí Xã hội học, Số 3(143), 2018.
11. Phát huy vai trò của người dân trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường hợp huyện Củ Chi). (2019). Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
12. Mức độ tham gia của người dân huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng nông thôn mới. (2019). Tạp chí phát triển nguồn nhân lực, Học viện Cán bộ TPHCM, số 5(64), 2019.
13. Đánh giá của người dân về một số khía cạnh trong công tác xây dựng gia đình văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường hợp phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). (2019). Tạp chí Giáo dục nghệ thuật năm 2019.
14. Trải nghiệm công việc của nam giới bán dâm (nghiên cứu trường hợp tại thành phố hồ chí minh). (2020). Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, số 1, 2020.
15. Đồng tác giả cuốn sách “Những nghiên cứu xã hội về Tây Nguyên”. (2018) tác giả Vũ Thị Thùy Dung, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thành tích đã đạt được
- Bằng Khen chủ tịch UBND TP HCM năm 2011.
- Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm 2019, 2020.

Bản in