Tin tọa đàm khoa học: Công tác giáo dục lý luận chính trị cho công nhân khu chế xuất Tân Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 06/10/2020
Vào lúc 9h sáng ngày 16/9/2013, tại Văn phòng Khoa xây dựng Đảng, TS. Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Xây dựng Đảng đã chủ trì tổ chức tọa đàm khoa học phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do CN. Trần Hải Hà làm chủ nhiệm đề tài.

 Tham dự buổi tọa đàm có PGS.TS. Nguyễn Văn Trình - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ, TS. Đinh Phương Duy – Phó Hiệu trưởng, đại diện Phòng Nghiên cứu khoa học, cùng toàn thể giảng viên Khoa Xây dựng Đảng.

     Để tài mang tính thực tiễn và gắn liền với Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tháng 1 năm 2008 về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" đã nhấn mạnh... Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân, không ngừng trí thức hoá giai cấp công nhân là một nhiệm vụ chiến lược. Đặc biệt quan tâm xây dựng thế hệ công nhân trẻ có học vấn, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, ngang tầm khu vực và quốc tế, có lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, trở thành bộ phận nòng cốt của giai cấp công nhân. Thu hút rất nhiều bài viết của các cán bộ, giảng viên trong Trường và Học viên của lớp Cao học công tác tư tưởng K.18 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong buổi tọa đàm các đại biểu cũng trao đổi và đưa ra nhiều ý kiến, kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác giáo dục lý luận chính trị cho công nhân khu chế xuất nói riêng và cho công nhân của thành phố nói chúng. Buổi tọa đàm diễn ra thành công tốt đẹp.

Bản in