Trường Cán bộ Thành phố với hoạt động đối ngoại năm 2006

Cập nhật ngày: 06/10/2020
Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố; Năm 2006, hoạt động đối ngoại của Trường được triển khai thực hiện đạt kết quả như sau:

    - Tổ chức Đoàn Cán bộ, giảng viên nhà trường và Ban giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện gồm 17 đ/c đi nghiên cứu, học tập tại Lào, Thái Lan trong 8 ngày.
    - Tổ chức đoàn cán bộ lãnh đạo nhà trường (Ban giám hiệu, Trưởng các Phòng, khoa, trung tâm) thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo thư mời của Văn phòng Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 21/8/2006 đến ngày 26/8/2006. Đoàn đã đến làm việc Học viện Chính trị – Hành chánh quốc gia Lào, Trường chính trị tỉnh LuangphaBang, thăm bảo tàng Kay Sỏn Phôm Vi Hản, Sou Pha Nou Vông, Tháp Luang và các di tích lịch sử, văn hóa trên đất nước Lào.
    - Tham dự các buổi tiếp khách quốc tế có liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo sự phân công của lãnh đạo Thành phố như các đoàn của Trung Quốc.
    - Tham gia vào các đoàn đi tham quan nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc (các đơn vị kết nghĩa) theo hệ thống Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chánh Quốc gia.
    Phát huy kết quả đạt được trong công tác đối ngoại năm 2006. Trường Cán bộ Thành phố sẽ phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa hoạt động này trong năm 2007. Tập trung:
   - Tổ chức tiếp các đoàn khách quốc tế theo sự phân công của Thành phố.
   - Xây dựng kế hoạch cho CB-GV đi đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài.
   - Tổ chức 02 đoàn đi nghiên cứu , học tập.
   - Tham gia vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu học tập của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chánh Quốc gia.

Bản in